МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с ОСД и ГАРАЖИ

 

Проектирането предвижда изграждане на многофамилна жилищна сграда с осд и гаражи . Новопроектираната жилищна сграда е разположена Г-образно в източната част на имота, който е с лице към улица от юг, изток и север. Тя представлява две отделни жилищни секции, с различна височина, които са обединени от едноетажен партерен етаж с магазини и общ сутерен с гаражи. Сграда „А“ - представена от осем жилищни етажа както следва на всяко жилищно ниво са разположени по 8 бр. апартаменти, като разпределението и вида им се запазва едно и също. Сграда „Б“ - представена от четири жилищни етажа както следва на всяко жилищно ниво са разположени по 4 бр. апартаменти, като разпределението и вида им се запазва едно и също.