ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

 

ЕТАЖ 1. Избено помещение, което има достъп от две места, като едното е от западната част на двора и връзка със стълбищната клетка.
ЕТАЖ 2. Нивото е изцяло повдигнато над терена, като пред него се откирва една прекрасна веранда.Тук са обособени две стаи, от които едната е значително по-голяма.
ЕТАЖ 3. Влизайки през входно пространство от стълбищната клетка, достигаме до две самостоятелни помещения, който имат достъп до под покривното ниво, под формата на мезонет.
ЕТАЖ 4 (под покривен). Плановото разположение на това ниво ни предоставя по една бонус стая към помещенията от долният етаж. Оформени са капандури за по-голям комфорт и естествена светлина.