ПРОЕКТИРАНЕ НА ,,СКЛАДОВО-ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА"


Новопроектираната складово-производствена сграда е едноетажна и е разположена в централната част на имота. Броят на персонала се предвижда да е до 50 човека, които ще ползват съществуващите битови сгради. В имота са предвидени достатъчен брой паркоместа за обслужване на производството, персонала и посетителите.