Проект

Склад за ел.материали и изложбена зала с офиси

Сградата е на два етажа, разположена в близост до пътя. Главният вход за клиенти е от юг, през него се достига до изложбената - търговска зала.Входът за персонал е от запад в близост до склада, разположен на първия етаж и до стълбище за втория етаж. Под стълбището е разположено мокро помещение за почистващи материали.На следващото ниво са разположени четири офиса, една битова стая и една заседателна зала с кухненски бокс.

 
Поглед от град Стара Загора

Изграждането на сградата на склада за ел. материали е на две нива. На първото ниво се разполага склад за ел. материали. В него ще се монтира система за складиране на европалети на две нива. Помещението разполага с врати за зареждане от юг и от запад.В полуподземното ниво,се разполага открит склад за ел. материали, битова стая, съблекалня, работилница, тоалетни за персонала и генератор.Транспортният достъп към него е от север, като са предвидени и два пешеходни изхода от източната му страна.

Поглед към хале

Броят на персонала се предвижда да е до 25 човека. В имота са предвидени достатъчен брой паркоместа за обслужване на персонала и посетителите.