ПРОЕКТ

"Слънце Естейт" представлява комфортен жилищен комплекс, разположен в югозападната част на гр. Стара Загора.

Сградата следва формата на имота и естествената денивелация. Архитектурното решение съчетава съвременни и модерни материали, редувайки извити и правоъгълни форми на балконите.Поглед към секция 1
 

 


Фрагмент
 
Функционално решение

Комплексът се състои от 8 секции. Общият брой на апартаментите е 408, като са осигурени по две жилища за лица в неравностойно положение във всяка секция. Предвидено е паркиране в партера и сутерена на комплекса в рамките на имота, както и обекти за стопанска дейност.