Интериорен дизайн


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,


scroll-down

1. Набавяне на документию


Виж точките за повече информация

1Кадастрална скица (ако е наличен кадастър за населеното място)
2Регулационна скица (изважда се от общината, към която попада имота)
3ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) (ако има процедиран такъв), (изважда се от общината)
4Копие от нотариален акт за проверка на имуществото

scroll-down

2. Уточняване на инвестиционното намерение

(ако имате такава яснота)
Това включва задание за проектиране в което се определеят параметрите, по които да се изготви интериорният дизайн (материали, предпочитаняи за цветове или стил, спеецифични особености и детайли, които трябва да се съобразят). Разбира се ние ще Ви съпровождаме в изчистването на концепцията и заданието, в търсене на Вашите предпочитания и вкусове за бъдещият дом.

scroll-down

3. Изготвяне на идеен проект

Тази фаза е концептуална. В нея се изготвят варианти на вашето инвестиционно намерение и се предлагат различни концепции за помещенията. Оформя се функционална схема на стаите, обект на интериорният дизайн и се оформя спесификация на мебелите и оборудването, на което ще заложим и което ще включим в разработката.


scroll-down

4. Изготвяне на технически проект

Одобреният идеен проект се съпровожда от техническа информация, която изяснява преработката на всички специфични елементи (електрическа инсталация, водопроводна и канализационна мрежа, отопление и вентилация, интегрирани системи за умни жилища и т.н.). Разработват се разгъвки на всяка една от стените, които прецизират точното позициониране на различните материали, мебели и детайли във всяко едно от помещенията, обект на интериорният дизайн.

scroll-down

5. 3D модел

Интегриране на всички елементи и детайли, изготвяне на триизмерен модел, визуализации и виртуална разходка из помещенията за максимално запознаване на Възложителя с вече готовият интериорен дизайн. Изпипване и уточняване на всеки последен щрих от бъдещият Ви дом.


scroll-down

6. Чертежи, документация и офериране

След завършване на проекта се подготвят всички необходими подробни чертежи за неговото изпълнение. Възложителят получава цялата информация, както в хартиен, така и в електронен формат, като освен всичко това прилагаме и оферта за изпълнението на обекта, по зададени параметри от страна на клиента.

scroll-down

7. Изпълнение и авторски надзор

Виж повече
В случай на възлагане на изпълнението на обекта от нашият екип, ние от V&V architects гарантираме за изпълнението на обекта, по зададените параметри и чертежи одобрени от инвеститора. При избор на друг изпълнител, ние можем да представляваме и защитаваме интереса на Възложителя в процеса на реализиране на вече одобреното проектно решение.;

scroll-down

8. Интериорен дизайн (опционално)

1Изготвяне на концептуално решение за всяко едно от помещенията, обекти на интериорният дизайн.
2Оформяне на изгледи/разгъвки за всяка една стена, уточняване на съдържанието и решенията предвидени за всяка една от тях.
33D визуализации на крайният вариант
4Разкрой на мебели
5Подбор на материали, оферти и предложения. Изпълнение на обекта.

Ние можем да го реализираме вместо вас

Свържи се с нас