ЗАЩО ДА
ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Създаваме конкурентен продукт с висока добавена стойност.
Избирате качество, иновативност и стил за Вашия успешен проект.

КАЧЕСТВО

Проектната документация, която получавате в края на съвместната ни работа отговаря на най-високите изисквания за подробно

ВРЕМЕ

Избирайки да работите с нас, вие получавате партньор, който да Ви съпровожда или представлява пред всички институции, етапи и стъпки в хода на проектиране и строителство. Можем да предложим съдействието си от промяна предназначнието на имота до изготвяне на интериорния проект при реализиране на инвестиционното Ви намерение.
Проектните решения, които ще получите по време на съвместната ни работа ще бъдат съобразени с Вашите представи, очаквания и бюджет, за оптималното изпълнение на инвестиционното намерение.
Посредством тази технология ние създаваме 3-измерен модел на Вашия проект, използвайки архитектурни и конструктивни елементи в реалните им размери, както и действителното оборудване и обзавеждане. Създавайки 3D модел, получаваме точни количествени сметки необходими за прецизното изпълнение и изчисление на разходите в хода на строителството.

ОТ ПРОЕКТА ДО ИЗПЪЛНЕНИЕТО – КАКВИ СА СТЪПКИТЕ?

Екипът на V&V architects Ви предлага пълно съдействие на всеки етап от развитието на Вашата идея до изпълнение на Вашия проект. Тук сме си позволили да обясним различните стъпки и етапи.
ЕКИПЪТ_1_newЕКИПЪТ_2_new
About-1_newAbout-2_new